Saturday, November 30, 2013

WORLD AIDS DAY

ایدز همچنان در بسیاری از نقاط جهان 
علت عمده مرگ و میر است 
و کودکان زیادی را مبتلا یا یتیم می کند 
پیام روز جهانی ایدز ٢٠١٣ 

No comments:

Post a Comment