Tuesday, October 7, 2014

*BOOKS BY DR FARAMARZ SOLEIMANI+

BOOKS BY DR FARAMARZ SOLEIMANIدست كم يك كتاب شعر با عنوان : سرود هاى خاكسترى باد ، برا ى چاپ در اختيار انتشارات رز بود كه در جريان انقلاب و پس از آ ن با ناشر گم شد روى جلد سرودهاى خاكسترى باد ، اثر محمد غياثى هنرمند اراكى بودروزی خواهد آمد که  این کتاب و شعر ها و نوشته های دیگرم متشر می شود و به دست اهلش می رسد 

کتابهای منتشر شده ی فرامرز سلیمانی به اتتخاب مولف :
خط ها و نقطه ها ,شعر های آمریکا ١٣٤٨ تا ١٣٥٤
شعر شهادت است , نقد و بر رسی شعر انقلاب
تریلوژی رویایی ها , شب رویایی ها و در مدح لیوان آب پرتقالی تنها 
آوازهای ایرانی
شبانه ی باغ سنگی
سبز و سپید و سرخ
مجموعه ی ترجمه های نرودا و دیگران
کتابخانه ی شعر جهان
شعر زنان ایران
انسیکلوپدی پزشکی فارسی چاپ ١٣٦٩
+ دو جلدی فارسی و انگلیسی در اینترنت +
از گلوی سرخ سهراب ,گزینه ی شعر های ١٣٥٥ تا ١٣٦٩
تا سراب فرامرزی ,گزینه ی شعر های ١٣٤٠ تا ١٣٩٠ ,آماده ی چاپ
رایت واژه های رویایم , کارنامه ی یک عمر
see more:Bio and books

Faramarz Soleimani My limited edition books:
كتابهاي نشر محدود فرامرز سليمانى:
كفش بى پرواى پا ، گزينه ى ٥٣ دفتر چاپ نشده
نوروزى ها
نمايش نامه ى منظوم واپسين روياى درخت و خارا
پابلو نرودا: راستى اسم أون گربه هه چى بود؟ نشر تيراژه + نشر محدود
روشنم كن از بى كرانه گى ، جوسپه اونگارتى
زير چاپ: گنبد فيروزه / دشت گشت
شعر همروزگار ما
٣ مجموعه از نرودا / پاز / لوركا
زير چاپ : مجموعه ى اول : ١٥ كتاب نايلب
.....

No comments:

Post a Comment