Saturday, August 11, 2012

EARTHQUAKE IN AHAR OF TABRIZ

 زلزله امروز اهر تبریز بیش از ١٨٠ جانباخته و صد ها زخمی بر جای گذارد .
در افسانه ها  آمده است که نخستین زلزله را در این منطقه ،بابک سردار ایرانی (١٧٤-٢١٧ خ )در قیام علیه تازیان ،در قلعه بذ ، یا دژ بابک واقع در کلیبر نزدیک اهر 
به راه انداخت...

به بادها و ابرها 
شب آتش 
آسمان جنگل را می سوزد  
و بر بسیط خاک 
جنگلی تازه می روید 
اختران خاموشند 
شب 
بر زمین می تاز د و  
زمین می لرزد 
اه 
چرخی بزن 
چرخی بزن در تمام حضور 
شب را اسیر هزار تو کن 
از شعر : یاد واره بابک 
 کتاب آواز های ایرانی 

1 comment:

  1. گسل می لغزد
    تا زمین را می بلعد
    و زمین که انسان را در غبار گم می کند

    ReplyDelete