Sunday, April 19, 2015

سالنامه توفیقSHER SHOHADAT AST
Subject: سالنامه توفیق
To:


 
 آنچه من به یاد دارم تصویری است از سردار فاخر حکمت که نصف بینی او را نشان می داد و زیر ان نوشته شده بود 

'بقیه در شماره آینده' 
--
With Love
Massoud No comments:

Post a Comment