Thursday, March 12, 2015

ROYAGARDANI:DALAI LAMA IS NOT REINCARCERATED


Dalai Lama of Tibet is not incarcerated
And he is happy with his action

جان دا لا یی لاما ی تبتی حلول نمی کند 
زیرا دالایی لاما نمی خواهد جانش دوباره حلول کند 
اما چینی ها به زور می خواهند که او حلول کند 
عجب گرفتاری یی یه ها ...

No comments:

Post a Comment