Thursday, March 26, 2015

*4 BOOK OF ARDESHIR

ARDESHIR MOHASSESS in the BOOK OF ARDESHIR
سری دلقک های اردشیر ...کاریکاتوری از کاریکاتور که در چهره مردان سیاسی حلول می کند و کاریکاتوری از کاریکاتور کاریکاتور می سازد باز هم همه دنیا و مافیها دلقک اند .اجزای زخم و زجر با رنگ ها که زنده یا مرده , گرم و سرد , خاکستری و سیاه و سرخ و زرد تند هستند . شاه مفلوک و مریض ,نخست وزیر ملی که حنجره اش را برای من و تو دریده است . او خود را از قید حضور اشخاص رها کرده و حضور مدام تاریخ  را با لحنی غمزده یاد آوری می کند.با تردید و اعترا ض 
اردشیر دوره رباعیات خیام را از سال ۷۷ کار می کند و هالوکاست ادغام تراژدی و کمدی است . طرح های مینیاتوری که در حدود ۴۰۰ تایی هست و یک مجموعه کامل در سال ۸۷ کشیده است کارها تا ۹۰ در صد رنگی است پرواز اندیشه و خیال که سر خوشی و شادی او را در این اندوه می نمایاند . واکنشی افراطی که با هجوم حادثه افزون تر می شود و برای همین است که از ساعت پنج صبح تا نیمه های شب کار می کند 
در دوره کار های عبید , رندی و طنز عبید را با قلم نازک کشیده است .کار های عبید هم از ۷۷ آغاز شده و هر چند یکبار این وسوسه در او زنده می شود برای گفتن و باز گفتن 
کاباره چاتانوگای تهران آغاز تاثیری دیگر در کارهایش بوده و جست و خیز خطهای شاد و شوخ و شنگ و شیطان و رقص رنگ ها  و گردش نگاه که موج وار می آید و از سر می گذرد و همیشه زنده و تازنده است 
می رود و نامه پروین اعتصامی به مهکامه محصص را می آورد و به شوخی می گوید : می دانستی که پروین در این نامه نخستین کسی بوده که برایم مقدمه نوشته است 
سخن را به خانم سرور مهکامه محصص شاعر می کشاند : او که متولد ۱۲۹۱ شمسی لاهیجان و مدیر مدرسه آمریکایی رشت بود نخستین زنی است که بی حجاب سخنرانی کرده است . او در ۲۶ دیماه ۱۳۵۷ درگذشت 
سپس به سیرک و کاباره باز می گردد و حرف های دیگر . گویی می خواهد از فکر کردن به مادرش منصرف شود 
سیرک و کاباره در زمینه یی از نقاشی قهوه خانه ذهن مرا خیلی اشغال کرده ا ست 
رنگ ها را در همان تاریکی در محل می زدم 
گفت پارکینسون مرض خوشمزه یی ست 
من نمی خواستم در آمریکا بمانم اما آمدم و گیر افتادم . آمدم نیویورک بعد دوستان جمع شدند و کار هایی این سو و آن سو دست و پا کردند .نیو یورک تایمز هم مشتاق بود و برخی مجله های اروپایی مثل آفریقای جوان . دوستی هم آمد و آپارتمانی دست و پا کرد و این شد که ماندم 
از دهه ۴۰ که کارهای اردشیر در مطبوعات تهران چاپ شد امضای او به شهادت تاریخ پرداخت با نگاهی طنز آمیز که سوکنامه دوران ما را به طنز طرح می زد و از گذشته ها آغاز می کرد . از قاجار و پس از آن , از آدم هایی جدی با لباس های رسمی که وقتی کنار هم می گذاری شان به مضحکه یی بدل می شوند . از نقاشی قهوه خانه و پهلوان ها و پهلوان پنبه ها . از زنان و مردان و بچه ها ی کوچه و گذر و خیابان از صحنه هایی که نیز آشتی کلاسی سیزم بازاری و مدرنیزم روشنفکرانه است , که هر روز جلوی چشمان مان بود و در جان مان نقش می گرفت و یا که از یاد ما ن 
می رفت .
حالا او چهره خود را نیز به روی بوم آورده است با خط هایی خشن و نقطه هایی پر . که طنز نرم او را به خشونت می کشاند و خشونت بوم را به جای لطافت کاغذ انتخاب می کند و اما در همه حال آرام و روان می گوید 
PP 5-9
...
دلقك ها و بازيكنان سيرك و صحنه هاى دربارى بيشتر پتانسيل حركت و قدرت را نشان مي دهد در استحاله يى رقص وار كه هردو جنبه هنرى و وولگر را با خود دارد. يك نوع سرگرمى لومپنى كه هنرمند نمى تواند از كنار آن رد شود بى آن كه گوشه چشمى به جد و به شوخى بدان داشته باشد

Faramarz Soleimani's photo.

Ardeshir Mohassess,clowns,private collection of Dr Mohammad Zamani
تراريختى و دگرسيمايى هدف هنرمند از طرح دلقك هاو سيرك بازهاى اوست كه در وارياسيون حركت ها و صحنه ها نقش مى زند اردشير با دسترسى و مطالعه كتابهاى هنر و به ويژه هنر رقص بايستي به اين كشف و آميزش رسيده باشد حس ها و حساسيت هاى اردشير تمايل 
عمده يى به اين آميزش هاى از فولكلور تا مدرن دارد كه عمدتن در سرى دلقك ها رخ مى نمايد
به نظر مى رسد كه تعداد زيادى از دلقك ها پيش رحيم أصغر زاده يا ورثه او آمانت باشد كه خوبست روزى يك جا فرآهم آيد زيرا كه اين مجموعه غنى يكى از اوج هاى هنر اردشير محصص است


خود کامه گان و دلقک ها نه تنها غیر مستقیم باعث رشد مردم هستند بل هنر و هنرمند هم همراه آنان می بالند . اردشیر محصص مثال خوبی برای رشد هنر و هنرمند در سایه خود کامه گی ست

No comments:

Post a Comment