Tuesday, February 3, 2015

MEMORIZZZ:THE HOUSE OF MARTIANS-2

The House of Martians-2
خانه مریخی ها در کوچه پشت استانداری بود که از یک سو به سبزه میدان یا باغ ملی ساری باز می شد که اداره های دولتی در آن جای داشتند از اداره پدرم ثبت اسناد و املاک و دادگستری و فرمانداری و استانداری و شهربانی و دارایی و اقتصاد  و بیرون نرده های سبزه میدان هم پست و تلگراف و تلفن بود و اداره راه و شوسه و آن سو تراداره فرهنگ که بعد ها آموزش و پرورش نام گرفت , و  شهرداری و ارتش و پادگان ان و بانک ملی که پیشتر باغ بزرگ کودکی مان در آن سوی خیابان بود شماره ۱ خیابان پهلوی و تقاطع خیابان پشت سرباز خانه که آن هم بعد ها مازیار نام گرفت
پدر که پس از وقت اداری به خانه می آمد گاهی دوستان را برای صرف چای و یا ناهار با خود می آورد و آن ها با دیدن باغچه مان در شگفت می شدند شب بو ها و شمعدانی ها و شاه پسند درختی که واقعن همه شان درختی بودند و انواع و اقسام مرکبات ریز و درشت و پیوندی که بالنگ و باد رنگ  و ترنج شان برخی توی بطری از درخت ها اویزان بودند و گل سرخ های درشت و شمعدانی ها که برخی از توی باغچه تا توی ایوان آمده بودند و خود را از طبقه اول و دوم تا بالای بام و روی سفال ها کشیده بودند ... و دوستان پدر از او می پرسیدند  که چطور این گل ها و درختچه ها اینقدر رشد دارند و او لحظه یی مکث  می کرد و آنگاه می گفت 
شب ها که مریخی ها روی مهتابی جمع می شوند برای انجیر خوران و کارهای دیگرشان کی جرات دارد برود توالت گوشه ی حیاط  و من وقتی آن ها را می بینم همین جا توی باغچه پا ی گل ها خودم را خالی می کنم و اینست که این گل ها چنین رشدی دارند

به جاى عمارت سيمانى طرح مديترانه يي كه عمارت محكمه نام داشت چون زمانى مطب داييم دكتر محمد حسن علامه بود بعدها سينما ساخته شد كه آن هم آتش گرفت و متروك شد و حالا اينست منظره باغى كه زادگاه من و پرويز و سه برادر ديگرمان بود در همان تقاطع مازيار و پهلوى .و جايي كه چهار سال و چند تابستان بيشتربه كودكستان رشديه رفتم. ممنون از اشتراك خاطره عظيم عزيز 

1 comment:

  1. Shred by my friend of childhood Azim Chaichi in: facebook.com/kudakestan baghai

    ReplyDelete