Wednesday, February 25, 2015

KHATHA VA NOGHTEHA/LINES AND DOTS

Khatha va Noghteha / Lines and Dots , 4 th Edition,Bashgah Adabiat
نشر چهارم کتاب خطها و نقطه ها , باشگاه ادبیات  ۲۰۱۱
http://khathavanoghteha.blogspot.com/2012/08/lines-and-dotskhat-ha-va-noghteh-
فرامرز سلیمانی:
یک شنبه ها خدا با کادیلاک اش به نیویورک می آید
و یک سر به ریور ساید چرچ می رود.
کنار محراب زانو می زند
صلیب می کشد و
اشک می ریزد
کشیش پیر زیر بازو اش را می گیرد و می گوید:
پسرم! به کلیسا کمک کنید
نلسن وقتی این را می شنود
انگشت وسطی دست اش را حواله می دهد
از کتاب "خط ها و نقطه ها" Faramarz Soleimani
---


خطها و نقطه ها براى من هم يادگار دور دوم دانشجويى پست دكترى بود در امريكاى ١٩٦٠ - ١٩٧٠ كه أوج حركتهاى دانشجويى ضد جنگ و نيكسن و راكفلر و همگنانشان بود . برخى از شعرها و پاره يى از بند ها و يك مقدار أفزوده ها هم هست كه روزى به چاپ نهايى برسد اگر چنين چيزى زير عنوان چاپ نهايى در اساس وجود داشته باشد
---

Ahmad Faridmand:
طنزی چنان عمیق که گاه غرق می شویم در آن. و گاه از خنده روده بر.
اون انگشت وسط چقدر بجا! حواله می شود.من نمی دانم در فرهنگ غرب هم همان کاربرد اینجا! یی را مستفاد می کند!؟


No comments:

Post a Comment