Monday, February 23, 2015

DONIAYE SOKHAN:EBRAHIM ZALZADEH 1325-1375

DONIAYE SOKHAN:EBRAHIM ZALZADEH ابراهیم زالزاده 
چهارم اسفند  ۱۳۲۵ / بیست و سوم فوریه ۱۹۴۷ تهران 
پنجم اسفند ۱۳۷۵ /۱۹۹۷تهران 
روزنامه نگار و ناشر ابتکار,تهران / بامداد آلمان 
ابراهیم زالزاده ناشر برخی آثار احمد شاملو و دیگران در ایران و اروپا بود که در قتل های زنجیره یی در تهران ربوده شد و روز بعد جنازه اش را در یافت اباد پیدا کردنددر حالی دسته گلی که برای تولدش خریده بود روی صندلی ماشینش پژمرده شده بود 
زالزاده همچنین از مدتی پیش در کار پژوهش درباره ی آتش سوزی سینما رکس آبادان بود 

No comments:

Post a Comment