Friday, February 13, 2015

A*SH*N*A:SAYEH,HUSHANG EBTEHAJ سایه
A*SH*N*A:SAYEH
مجله موج ، عا شقانه ها : سایه
بسترم
صدف خالی یک تنهایی ست
و تو چون مروارید
گردن آویز کسان دگری
۲۱ دی ۱۳۳۱
در گشودند به باغ گل سرخ
و من دل شده را
به سراپرده رنگین تماشا بردند
من به باغ گل سرخ
همره قافله رنگ و نگار
به سفر رفتم
از خاک به گل
رقص رنگین شکفتن را
در چشمه نور
مژده دادم به بهار
من به باغ گل سرخ
زیر آن ساقه تر
عطر را زمزمه کردم تا صبح
من به باغ گل سرخ
درتمام شب سرد
روشنایی را خواندم با آب
و سحر را به گل و سبزه بشارت دادم 

هوشنگ ابتهاج

No comments:

Post a Comment