Sunday, February 1, 2015

ARUSA-15اروسا

اروسا -۱۵
گل های کاغذی 
دیوار را پس می زند 
تا به دست و پای کوچه 
می پیچد 
آروسا 
با مجمر و خوانچه می آیند 
با عطر کندر و اسپند 
نه هیچ آتشی زیر خاکستر نمی ماند 
Love is a touch to be touched and retouched with.


No comments:

Post a Comment