Thursday, January 29, 2015

A*SH*N*A:HOSSEIN SHARANG:BBC

Hossein Sharangحسین شرنگ 
ا*ش*ن*ا A*SH*N*A 

بی‌ بی‌ سی‌
بی‌ بی‌ سیرک
بی‌ بی‌ سیخ
بی‌ بی‌ سیر
بی‌ بی‌ سیرسیرک
بی‌ بی‌ سیندرلا‌ل
بی‌ بی‌ سینما‌ر‌مولک
بی‌ بی‌ سیرجان‌ناپذیر
بی‌ بی‌ سیبِ کرمو
بی‌ بی‌ سیرابی
بی‌ بی‌ سیمِ اول و آخر
بی‌ بی‌ سیدا
بی‌ بی‌ سینوس‌کسینوسوسمار‌گیر
بی‌ بی‌ سیخونکی به دیگران انگشتی به خود
بی‌ بی‌ سییرا‌فاکس
بی‌ بی‌ سی‌ گوزک
بی‌ بی‌ سی‌ یو این هل
بی‌ بی‌ سینه‌زن
بی‌ بی‌ سیکیم‌خیاری
بی‌ بی‌ سیریش
بی‌ بی‌ سیذارتا‌نتال
بی‌ بی‌ سیفون‌کش
بی‌ بی‌ سیمانِ عقل
بی‌ بی‌ سلیو‌گندمگون
بی‌ بی‌ سیگار‌مونیکا‌گیت
بی‌ بی‌ سینک+بی‌ بی‌ سیفلیس(ای براوو بی‌ بی‌ سیمین کاظمی‌جان!)
بی‌ بی‌ سیک(ای براوو کیا شلمنی!)

1 comment: