Friday, January 23, 2015

A*SH*N*A:ESMAIL SHAHRUDI

ا*ش*ن*ا:اسمعیل شاهرودی ESMAIL SHAHRUDI
A*SH*N*A
آینده:
بیا تا گل
برافشانی
مُ و می در سا
غر اندازیم؛
چنانکه روزی حافظ می خواست،
*
دیگر
من
باور نخواهم کرد
خرطو
مفیل
وپا
ندو
ل ساعت را؛
دنبا
لۀ تیک تک تیک تک تیک تک تیک تک تیک تک تیک تک تیک تک
تیک تک تیک تک تیک تک تیک تک تیک تک تیک تک تیک تک...
اسمائیل شاهرودی , ۱۳۴۵

No comments:

Post a Comment