Saturday, October 11, 2014

FSNP:GHAZAL-12

غزل-١٢
از یک واریاسیون و ١٢ غزل ماه اکتبر 
:
 اختر ها و ز نبق در راهند 
یاس ها سر در آغوش هم زمزمه دارند 
و آسمان پریده رنگ پشت ماه 
این عطر یاس هاست 
یا که تو 
از راه می گذ ری 
وقتی که در لفاف مه می پیچی 
در اثیر رایحه یی 
کسوف به ماه رسید 
در برگان شب 
و ماه 
مثل ماگنولیایی 
به عریانی
 شکفت 
Faramarz Soleimani 

No comments:

Post a Comment