Friday, October 3, 2014

BOOKS BY DR FARAMARZ SOLEIMANI

BOOKS BY DR FARAMARZ SOLEIMANI 
کتابهای فرامرز سلیمانی به ایتخاب مولف :
خط ها و نقطه ها ,شعر های آمریکا ١٣٤٨ تا ١٣٥٤
شعر شهادت است , نقد و بر رسی شعر انقلاب 
تریلوژی رویایی ها , شب رویایی ها و در مدح لیوان آب پرتقالی تنها 
آوازهای ایرانی 
شبانه ی باغ سنگی 
سبز و سپید و سرخ 
مجموعه ی ترجمه های نرودا و دیگران 
کتابخانه ی شعر جهان 
شعر زنان ایران 
انسیکلوپدی پزشکی فارسی چاپ ١٣٦٩
+ دو جلدی فارسی و انگلیسی در اینترنت +
از گلوی سرخ سهراب ,گزینه ی شعر های ١٣٥٥ تا ١٣٦٩
تا سراب فرامرزی ,گزینه ی شعر های ١٣٤٠ تا ١٣٩٠ ,آماده ی چاپ 
رایت واژه های رویایم , کارنامه ی یک عمر 
see more:Bio and books

No comments:

Post a Comment