Monday, August 4, 2014

PARVIZ SOLEIMANI:قَلِک

قَلِک


اینست قلک
خاطره ای از قلعه
بر بالای تپه

با دشتی
در زیر پا
و منظره ای از جنگل
در بالادست

خانه هائی زیبا
در تپه های دگر
و دوستانی آنچنانی
در همسایگی

درختان مرکبات
در اطراف

برنجکاری
در دشت

سایه ای از شهر شاهی
در کنار  آن

غروبی دل انگیز
در پشت کوه دماوند

در مورد هوا و آرامش محیط آن
میتوان سالهای سال
لذت را تجربه نمود


پرویز سلیمانی
آذر 91

No comments:

Post a Comment