Sunday, August 3, 2014

PARVIZ SOLEIMANI:عشق و هنر

عشق و هنر 
:
این عشق است که
هنر را آفرید

این هنر است که
عشق را

این هر دو
زندگی را آفریدند 
و این زندگی است که
بودن را

پس در عشق و هنر
کوشیم
تازندگی و بودن را
دوام بخشیم

پرویز سلیمانی
مهر ٩١

No comments:

Post a Comment