Sunday, August 3, 2014

PARVIZ SOLEIMANI:زالو

پرویز سلیمانی : زالو 

زالو


خداوندا
گله ای دارم
در کمال خشوع

چرا
زالو آفریدی؟
و زالو صفتان؟

تا هر آنچه
در شیره جان است را
از بین برند
و نسل هر آدم سالمی را
به نیستی سوق دهند

و چرا
انسان آزاده را
اسیر امیال آنها نمودی؟

مرا
خواهشی است
از تو

به بشریت
رحم نما
و نسل آنان را
از زمین برکن

پرویز سلیمانی
مهر 

No comments:

Post a Comment