Tuesday, August 5, 2014

PARVIZ SOLEIMANI:سمفونی قورباغه ها

سمفونی قورباغه ها

August 2, 2014 at 2:59am
در اوائل بهار
آب بند ها یک به یک
از دشت
سر بر میآورند.

تا جهت
کشت برنج
در آن
آماده گردند

خزانه نشای برنج
در جای جای دشت
با چادرها پلاستیکی
خود مینمایند

و قورباغه ها
دستجمعی
به این آب بند ها
هجوم میآورند

هر شب
رهبران ارکستر
سمفونی قورباغه ها را
به گوش ما میرسانند

تا موسیقیدانان بزرگ را
شرمنده سروده های خود
نمایند


پرویز سلیمانی
آبان 92

No comments:

Post a Comment