Thursday, July 31, 2014

ARTLITERATOUR:BIJAN NAJDI:I AM LAHIJAN

من لاهیجان هستم
بیژن نجدی
چه کسی کجاست؟ گیلاس،آلبالو،سیب در قوطی کمپوت / پرندگان روی سیم برق / من لاهیجان هستم / مرغ مرده در یخچال /آنتن تلویزیون روی سفال / توت زیر پای درخت توت / من لاهیجان هستم /خزر منظورم همین دریای خزر / تا گلوی پنجره ی خانه های انزلی پیش آمده /شاگرد اول یکی از کلاس هایم موجی شده / پیچیده اندش با طناب به تختخواب /من لاهیجان هستم /آقای کلینتون در کاخ سفید / مومیایی لنین کجاست نمی دانم / گورباچف در پروستاریکا چه نوشته نمی دانم /تابلوهای سهراب سپهری در کدام موزه ست؟ /به مرتضی علی نمی دانم مخمل صدای بنان در خاک پوسیده یا مخمل تر شده است /ارواح پدرم نمی دانم /ولی،البته،اما من لاهیجان / همین جا،لاهیجان هستم / و دلم یه خُرده گرفته از چیزی / و می دانم که سازمان ملل در نیویورک /و نظم نوین جهان دادگاهی ست در دل من / این جا پشت استخوان سینه ی من /خون قاضی ست شاهد خاطرات من / و رگ هایم طناب دار حالا امروز یا فردا کی؟ /نمی دانم /

No comments:

Post a Comment