Thursday, May 29, 2014

NEW WAVE OF IRANIAN CINEMA

سینمای موج نو ایران Iranian New Wave Cinema
Break and Mirrorخشت و اینه 

سینمای موج نو ایران در سال ۱۳۳۸ با فیلم شب قوزی فرخ غفاری آغاز می شود در همین سال و به دنبال چند فیلم مستند ، ابراهیم گلستان مشغول ساختن مستند موج و مرجان و خاراست که در سال ۱۳۴۱ با نخستین فیلم داستانی او خشت و آینه و کمی پیش از فیلم خانه سیاه است فروغ فرخزاد به نمایش در می آید و اینها همراه سیاوش در تخت جمشید فریدون رهنما نخستین آثار سینمای موج نو ایران به شمار می آید .فیلم قیصر که در سال ۱۳۴۸ عرضه شد و کارگردا ن آن مسعود کیمیایی پس از گذشت یک دهه از آغاز موج نو همان طور که تلویحن اشاره شد موج سوار بودند و نه آغازگر
زهره خالقی

No comments:

Post a Comment