Friday, January 31, 2014

A*SH*N*A:RAJAB BAZR AFSHAN

Rajab Bazrafshan رجب بذرافشان‎'.
می دانم آتش پای اجاق را
به تدریج
زیادتر می کنی
بگذار پتو را کنار بزنم
ستاره های سرگردان ببینند صبح شد

No comments:

Post a Comment