Monday, December 30, 2013

PRINTS ON DEMISE?آیا گوتنبرگ مرده است ؟

TO VIRTUAL
or
NOT TO VIRTUAL
THAT IS THE QUESTION
آیا گوتنبرگ مرده است ؟
به نظر می رسد مرگ نشریات وطنی و حتا محافظه کار ترین آن ها که دست به التماس و استغاثه برده اند خاص فرهنگ های دیروزین نیست و در کشور های پیشرفته نیز چاپ و مطبوعا ت چاپی در حال احتضار مشغول تلاش مزبوحانه یی است 
سال گذشته نیز در آمریکا نویسندگان ,ویراستاران, چاپخانه داران, خبرنگاران و ناشران در این دست و پا زدن ها مثل کارگزاران وطنی نشریات دست و پایی زدند تا در مبارزه با اینترنت و نشریات ایترنتی شاید موفق شوند اما نتیجه از این قرار بود 
واشنگتن پست به  یک بیلیونر فروخته شد 
باستن گلوب به یک بیلیونر دیگر فروخته شد 
آنیون انتشرش را متوقف کرد 
نیو یورکر با  جسارت خبر داد دوباره منتشر می شود 
بوردرز دومین سالی است که کتابفروشی هایش را در سراسر آمریکا و از جمله در نیو آورلینز تعطیل کرده
 است و در حال حاضر شهر نیواورلینز کتابفروشی اصلی ندارد و دو شعبه بارنز اند نوبلز در حومه ها قرار دارند .کتابفروشی اکتاویا با سرمایه گذاری محدود و دو سه کتابفروشی دست دوم تا حدودی این جاهای خالی را پر می کنند 
شهر نیو آورلینز روز نامه به معنا ی واقعی ندارد و تایمز پیکیون هفته ای سه روز چاپ م شود و البته هفت روز هفته هم انتشار آن بوسیله  اینترنت است .در ضمن بساط روزنامه فروشی هم در این شهر چندان رواج ندارد و بیشتر کافه استارباکس و نه پی جی که سرمایه گذاری محلی است این مهم را بر عهده دارن و یا هتل ها که آن هم بیشتر یواس ا تودی و روزنامه محافظه کار ول استریت را پخش می کنند 
در شهر نیواورلینز یک کتا بفروشی ایرانی وجود ندارد و رستوران ها و بقالی ها  هم برای فروش کتاب آمادگی ندارند وهمین طور  روزنامه و مجله رایگان در کار نیست و نشریه های رایگان مثل ...و عاشقانه را مسافران از هیوستن با خود می آورند و همین تور است نشریات رایگان دیگر مثل ایرانیان واشنگتن ,برخی نشریات نیو یورکی و لس آنجلسی و شهروند تورنتو مانند آن ها
از یک گزارش برای مجله موج
www.mojmagazine.com 


No comments:

Post a Comment