Saturday, November 30, 2013

ARS POETICA-22

Art by Zohreh Khaleghi
Faramarz Soleimani 
Ars Poetica هنر شعر -
شعر جادوی آن چشمان جوان است 
که روزی برفی در خفای خاک خفت 
شعر یک فرست فراهم گریز پا ست 
شعر هر چه خاموش باشد 
در عشق و در سیاست 
شعر جاری و ساری خواهد بود 
شعر یک فلسفه زیبایی شناسی و تصویری ست که 
زیبایی و تصویر را 
به تصعید و والایی و عروج می برد 
شعر آوا گاردنر است 
که بازی ی باشکوهی دارد با شکوه زیبایی 

No comments:

Post a Comment