Saturday, August 31, 2013

METAMORPHOSIS OF FALL:آوای خارایی ی موج

 Faramarz Soleimani
Metamorphosis of Fall
 نه بازگشتی ست و نه رسیدنی 
تنها ما در گذریم
-اکتاویوپاز - 
آوای خارایی ی موج 
:
پس از من جهان شمایل بی شکلی ست که در نگاه سنگی م جان می گیرد 
دستانت را می گشایی 
تا به جرعه یی آب و دلتنگی 
دعوتم کنی 
می خواستم پاسخی فرا خور باشم 
اما  صخره های رویاروی 
تپش هایم را در نمی یابند 
می خواستم از حادثه بگویم 
حادثه را 
نگاه شبانه ام آفرید 
در بستر سرخ افرایی 
به دیدارم بیا 
آن جا که نیلوفران 
در آب های آرام خفته اند 
گاهی در خیال نسیم 
پرنده یی سنگین بال می آید 
دمی کنار ما که می نشیند 
بال هاش را فرو می گذارد 
گفتی گریز از کجا آغاز شد 
ما وعده گاهمان را 
در جانب قله ها 
بر پا کردیم 
مشتاق جورهایی آب و اندکی دلتنگی ست 
تندیس سنگی ی من 
گشوده می ایی 
به آغوش آب 
خاموشم اگر 
در دگردیسی ی خزان 
آواز خارایی ی موج را باز می خواهم 
تحریر تازه 
عصر خزان ١٣٩٢

3 comments:  1. Reza Niksefat بستر سرخ افرایی؟؟!! درست نفهمیدم . افرا درختی است تنومند با برگ های پنجه ای و بیشتر جنگلی .اما نمی دانم چوبش سرخ است یا نه! گمان می کنم سرخ اخرایی باشد و اشتباه تایپی است به هر حال استاد عزیز مرا از اشتباه بیرون آورید. سپاس

    ReplyDelete


  2. Leyli Golzar jenabe niksefate gerami ,mage ghadde yar be andaze sarv ast ,ya abrooyash kaman ....?negahe shaerane ro faramoosh kardid....????????

    ReplyDelete


  3. Faramarz Soleimani RED MAPLE+Acer Rubrum =افرای سرخ که در شرق امریکا و کانادا فراوان دیده می شود و درخت رسمی ایالت رد ایلند امریکا و درخت ملی کشورکاناداست که برگ پنجه وارسرخ آن را برروی پرچمشان می توان دید.برگ درخت درپاییز به رنگهای سرخ مخملی متنوعی درمی آیدوافزون بر آن شیره آن به عنوان شیره افرا مثل عسل مصرف خوراکی دارد برگ های سرخی که در عکس همراه شعر بسترسرخ افرایی در دست منست همان برگ افرای سرخ است در کوههای شنندوآه ویرجینیا. افرا یکی از نامهای مستعار من هم بوده است که در کتاب نیماییم همراه سی دی آن را بکاربرده ام و در این عکس با پیراهنی که پوشیده ام افرای سرخ شده ام که جای اعتراض نباشد.در ایران افرا در منطقه شمال از ساری و نکا و نورمازندران تا گرگان و گلستان و زیارت و همچنین تنکابن ، گیلان و تالش درخت رایجی است و بیشترسرخدار ها که هم لفظ عام و هم نام خاص است بایستی افرای سرخ،بلوط سرخ،نارون سرخ و گونه های دیگرباشد که نه تنها به صورت درخت بلند بل به شکل درختچه هم هستند.درفارس و کرمان و مناطق نزدیک خلیج فارس هم بلوط به فراوانی و افرا هم به نسبتی دیده می شود.استادم دکترگل گلاب همیشه می گفت وقتی در کوه و دشت درختی و گل و گیاهی را می بینید اول از محلی ها درباره شان بپرسید و بعد به کتابهای علمی و ادبی مراجعه کنید وهرگزازشعرشاعران غافل نباشید او نیک می دانست که طبیعت یارغار و ابزار کار شاعراست و برای نمونه نگاه کنید به شعرهای نیمای یوش که انسان همیشه در مللزمت طبیعت و گیاهان و جانداران دیگر است و چشم اندازی همچون همین بستر سرخ افرایی را پدید می آورد reza niksefat,leyli golzar

    ReplyDelete