Saturday, August 31, 2013

MBR:NIMAIHA OF FARAMARZ SOLEIMANIنیمایی های فرامرزسلیمانی

MBR:GAP O GOFT/Faramarz Soleimani
by:Steffan Engstrand
Tr;Sohrab Mazandarani
ترجمه عادلانه خزر در شعر فرامرز سلیمانی
:
شعر فارسی در نمونه فرامرز سلیمانی معرف نوع خوب شعر طبیعت است که در آن سبز خرم
و شکل و چشم اندازها و زمین های صخره و سنگ از پی هم می آیند .پیداست که شاعر به اقتصاد
کلام و ملودی و آهنگ آن اهمیت می دهد .او به ستایش منظره ها و کشتزارهای برنج و آنهایی که
خالق این زیبایی اند-دهقانان-نشسته است . در این شعر ها دریای خزر ,سخنگوی بر حق خود را
یافته است .ماهیان در اثر سلیمانی حضور دارند و تور های خیس شان .و پرندگان که بر سر دریا
بال می زنند .شاعر کودکی و زادگاه خود را به سطح شعر تعالی می دهد و ستایش می کند
شعر هایی بافته در رویاها , و رویاهایی که مدت مدیدی است گم شده و از دست رفته است .
شعر سلیمانی با زندگی سنتی مردم مانوس است و از شعر ها نیز طنینی مردمی به گوش می آید
همزمان نسیمی از چیزهایی جادویی حس می شود که در هیات نیما پرداخته شده و
نسیم این اسطوره به آرامی در همه جای دفتر می وزد.این دفتر اما بسیار کوچک است تا بتوان
قضاوتی همه جانبه از شاعر و یا شعر فارسی درمعنای کلی آن به دست داد ,من شخصن با علاقه و
اشتیاق منتظر روزی می منم که دفتری پر و پیمان با شکل و شمایلی گر چه گرانتر از این شاعر
منتشر شود اما به عنوان پله ی اول آشنایی ,ای دفتر نقش خود را بی هیچ تردیدی ایفا می کند
سلیمانی بجز شاعری ,منتقد و مترجم است و مهمترین مترجم شعر پابلو نرودا در زبان فارسی
-نقل از سوئدی ها و دفترهای دو زنه رویا -
Havet sjunger med Nimas brytning av F.Soleimani
/med Staffan Ekeson ,i smarbete med Octav press* '97
...

1 comment:

  1. Jalil Gheisari به قول هادیگر زبان خانه ی هستی ست و از نگاه نیچه زبان خود ِهستی واگر چنین باشد خانه ی اول دکتر سلیمانی زبان و پدیده های بومی مازندران است و شعر نقاب تمدن را از چهره اش کنار می زند و او را به کوه و درخت و دریا و پرنده پیو.ند می زند

    ReplyDelete