Wednesday, July 31, 2013

ترجمه ی شعربلندیهای ماچو پیچو پابلونرودا PABLO NERUDA:HEIGHTS OF MACCHU PICCHU

بلندیهای ماچو پیچو پابلو نرودا ,روی جلد چاپ اول و چاپ دوم 
در ترجمه شعر بلندی های ماچو پیچو متن اسپانیولی [اسپانیایی ]شعر 
و دو ترجمه انگلیسی آن به شرح زیر را اساس کار قرار داده ایم 
1) Pablo Neruda , Alturas de Macchu Picchu (Tr.Nathaniel Tarn), New York,Farrar& Giroux,1966
2) Pablo Neruda,Summits of Macchu Picchu,Tr.Kate Flores,In Modern European Poetry, ed.Willis Barnstein, London,Bantam Books,1966
فرامرز سلیمانی,احمد کریمی حکاک: یادداشت مترجمان ,پابلو نرودا ,بلندیهای ماچو پیچو ,
کتاب آزاد,تهران,اردیبهشت ١٣٦٠ 
در همان زمان زنده یاد بیژن جلالی نیز ترجمه ی فرانسه ی مجموعه ی آثار پابلو نرودا را به من سپرد که برخی مشکلات ترجمه های انگلیسی را با آن مقایسه کردیم 
ف.س 
www.faramarzsoleimani.blogspot.com

1 comment:

  1. به باور من « بلندی های ماچو پیچو » شاهکار پابلو نرودا و یکی از چند اثر شعری برجسته در تمام تاریخ ست . شعری بلند و پرشکوه و سرشار از رمز و راز تاریخ آمریکای لاتین . و از همین روست که بدون آگاهی از از این زندگی و تاریخ نمی توان به همه ی ابعاد و رمز و راز این شعر پی برد . و این اما مانع لذت زیبایی شناسانه ی ما از خوانش آن نمی شود . مترجمان نیز چنین باوری دارند و چه سخت بوده است ترجمه ی آن .... کاری سترگ که بر آن کوشیده اند و تا آن جا که توانسته اند خود را بر فراز قله های پیچیده در مه کشانده اند . مترجمان تنها چاره را در برخی رمز گشایی ها دیده اند در مقدمه و پیش گفتاری بر «بلندی های ماچوپیچو» .

    ReplyDelete