Wednesday, February 27, 2013

پنجره ها خاموش

پنجره ها خاموش 
پرده ها بسته 
نخل ها خسته 
باغچه ها فراموش 
دیوارهای سیمانی باغ را با خود برده اند 
پله ها تنها مانده اند 
پشت نرده ها ی خمیده و بی آشنا 
پنجره ها متروک 
پرده ها متروک 
نخل ها متروک 
باغچه ها متروک 
دیوارها متروک 
پله ها متروک 
نرده ها متروک 
و جدایی ی شب و باغ 
در خیابانی متروک
دوست را بگو وقت چاووشی چه تقصیری دارد 
2.27

1 comment: