Saturday, November 10, 2012

ROYAGARDANI:چرخک

می چرخی تا می چرخد 
وقتی که می چرخیم 
چرخک به شکل دایره در می اید 
در سینی چای ناشتایی 
با تو می چرخی 
با من می چرخم 
وقتی ما می چرخیم 
ناشتایی در دامن بامدادی تو
 در مو جاموج دامن 

No comments:

Post a Comment