Thursday, June 28, 2012

هزارافسان تو در توHAFEZIEH

هر در که می گشایم 
به هزار توی عشق می گشایم 
به هزار توی عشق می گشاید 
در هزار افسان تو در تو 
بر استان مرادت گشاده ام در چشم 
که یک نظر فکنی خود فکندی از نظرم 
به خاک حافظ اگر بگذرد چون باد 
ز شوق در دل آن تنگنا کفن بدرم 

1 comment:

 1. هر در که می گشایم
  به هزار توی عشق می گشایم
  به هزار توی عشق می گشاید
  در هزار افسان تو در تو
  ....

  ReplyDelete