Tuesday, April 24, 2012

HIT THE ROAD JACK

Faramarz Soleimani Poetry Reading

نقشه را اوردم 
پهن کردم 
توی صفحه ی کامپیوتر 
و راه را 
وجب به وجب 
وجب زدم 
یک  دو   سه  ده  بیست  صد   هزار و... بیشتر بود 
راه آگرطولانی ست 
دل می ربایدم به منظری کوتاه تر 
که عشق آسان نمود اول 

No comments:

Post a Comment