Friday, December 30, 2011

MOJ SEVOM : A DIALOGUE


2011/#1072

موج سوم : درامد
واژه ی درامد
درامد به واژه
درامدواژه
فرامرزسلیمانی:ازشعرهای موج سوم
موج سوم در جاي خود . هم تحول بود و هم تولد نفس تازه در شعر . و براي منحول كردن ذهن و زبان .. مصور خورشیدی:*

موج سوم به مثابه حرکت شاخص شعری دهه ی شصت،در برابر بازگشتی های قاجاری ایستاد ومیراث به شعردهه ی ۷۰ و ۸۰ بخشید.شعر ایجاز وایماژ که ازانقلاب وجنگ نشات کرفتومیان شعر موج نو،موج حجم وموج ناب تا نسل نو پل زد و شاخه و ریشه داد.مرسی منصور جان از نظر موجز و صایب شما در باره ی موج سوم
فرامرز سلیمانی .
موج سوم بود كه با سرعت و حركت و با كاركرد هاي كلامي دنياي سخن را ناياب عصصر خود كرده بود . تشكر از آن انديشه كه در آن عرصه عرضه شده بود .
منصور خورشیدی
 .
ین جای خالی شعر اوانگارد و پیشرو کم و بیش از اواسط ده ی پنجا ه حس می شد تا ان که تکانه ی انقلاب و جنگ ،یک دهه بعد ان را از پرده ی پنهان به منصه ی ظهور کشید.حضور نشریاتی همچون دنیای سخن،ادینه،فصل گرگان، وهمچنین جمع های ادبی کوچک و بزرگ تهران و شهرستان ها ودیالوگ نشست های مشترک به اشاعه ی موج سوم کمک بخشید.این دیالوگ در فضای مهاجرت و جهان ایرانی و نشریات ان نیز ادامه یافت.
فرامرز سلیمانی
.

No comments:

Post a Comment