Thursday, July 28, 2011

به گاهواره ات پیمان می بندم

به گا هواره ات سایبان می شوم 
به دستان عاشقم 
به رویایت می برم 
تا هاله ی ارغوان به چشمان دا ری 
خیره می ما نم 
به مژگان پگاهی ت 
بامداد را بر می چینم 
تا در ادامه ی آفتاب 
با تو پیمان بندم 
در کوله باری که سایبان می شود
به گاهواره ات 
و دستان عاشقم 
مدام تو را می تپد 

جولا ی ۲۸
 نزدیک سه و نیم 
NOT

No comments:

Post a Comment