Monday, May 23, 2011

MAYMAHI 111 : A MONTH IN PASSAGEماهی می گذرد

ماهی می گذرد   
ماهی که می گذرد
ماه دوباره می شود ماه
و در حضور زمین به خاموشی می آید
خم می شود بر لحظه های فراست
تا خود را باز یابد
وقتی که ماه دوباره
 از ماهی
می گذرد
حرف آفتاب نیست این
در گذار ستاره و باغ
حرف آفتابگردان است
که آفتاب را
در هجوم چشمانش می گرداند
تا به عاشقی
تازه شود
به ماهی
که می گذرد.
-۲۳ می

3 comments:

  1. MASSAGE OF MOON IS MASSAGE OF WORDS IN MASSAGE OF MEANINGS...AND MEMORIES ARE THE LAST TO LAST.

    ReplyDelete
  2. Majid Majd استاد جان، این توانایی سرودن در چند ژانر مانند توانایی به چند زبان سخن گفتن است زندگی را و زندگان را

    ReplyDelete


  3. سعید آژده درود دکترجان شماقبلاکه زبانتان موج نابی بود بهترنبودآیا...

    ReplyDelete